Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 592
Deze week 2805
Deze maand 9073
Sinds 10-2008 2536248

Het alfabet 

 

Het Friese alfabet - It Fryske alfabet
Het Fries maakt gebruik van het Romeinse of Latijnse alfabet. Het Fries maakt ook vaak gebruik van dakjes op letters om onderscheid in uitspraak aan te geven. Letters met een dakje erop krijgen geen aparte plaats toegewezen in het alfabet. Een woord als âld staat in het woordenboek dus gewoon onder de letter A.

 

 

Zie ook: Het Friese telefoonalfabet

 

 

Nr. Hoofd-letter Kleine letter Naam Uitspraak Opmerkingen
1 A a a a  
2 B b bee b  
3 C c see s / k  
4 D d dee d  
5 E e ee e  
6 F f ef f  
7 G g gee g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar een G zoals in het Engels en het Duits, zoals in goal.
8 H h haa h  
9 I i ii i  
10 J j jee j  
11 K k kaa k  
12 L l el l  
13 M m em m  
14 N n en n  
15 O o oo o  
16 P p pee p  
17 Q q kuu kw De Q komt niet voor in authentieke Friese woorden. De Q wordt alleen gebruikt voor leenwoorden.
18 R r er r  
19 S s es s  
20 T t tee t  
21 U u uu u  
22 V v vee v  
23 W w wee w / v  
24 X x eks ks De X komt niet voor in authentieke Friese woorden. De X wordt alleen gebruikt voor leenwoorden.
25 Y y igrek ij / ie Soms als een IJ als in pijn. Soms als een IE als in dienst.
Voorbeeld: by dy (uitspraak: bij die).
26 Z z zet z De Z komt weinig voor in het Fries. Veel Nederlandse woorden die een Z hebben, worden in het Fries geschreven met een S.

 

 

Bijzondere letters

Hoofd- letter Kleine letter Uitspraak Opmerkingen
 â ao Een klank die tussen de A en de O zit. Lijkt op de Engelse O in old.
Ê ê e Korte E.
É é ee Lange E.
Ô ô ao Een klank die tussen de A en de O zit. Lijkt op de Engelse O in old. Ongeveer dezelfde klank als de Â.
Ú ú uu Lange U, als in vuur.
Û û oe Als in boek.

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Te wêzen of net te wêzen, dat is de fraach "
- William Shakespeare -
(1564-1616)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?