Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Principiėle eters - Prinsipiele iters
 

dieet dieet
ik ben op dieet ik bin op dieet
vegetarisme fegetarisme
veganisme feganisme
Ik ben vegetariėr Ik bin fegetariėr
Ik ben veganist Ik bin feganist
Heeft u een gerecht zonder vlees? Hawwe Jo in gerjocht sūnder fleis?
Bevat dit gerecht vlees? Sit hjir fleis yn?
Kan ik dit gerecht zonder vlees krijgen? Kin ik it dit gerjocht sūnder fleis krije?
Heeft u een koosjer gerecht? Hawwe Jo in kouster gerjocht?
Heeft u een halal gerecht? Hawwe Jo in halal gerjocht?
Bevat dit gerecht varkensvlees? Sit hjir bargefleis yn?
Kan ik dit gerecht zonder Kin ik dit gerjocht sūnder
varkensvlees krijgen? bargefleis krije?
Ik eet geen.... Ik yt gjin.....
Kan ik een gerecht krijgen zonder... Kin ik in gerjocht krije sūnder....
Kan ik een gerecht krijgen met weinig.... Kin ik in gerjocht krije mei in bytsje...
vet fet
zout sālt
suiker sūker
gluten gluten
kleurstoffen kleurstoffen
calorieėn kaloryen

 

 
Citaat van de dag

"As de kat fan hƻs is, stekt de mƻs de sturt omheech.
Als de kat van huis is, steekt de muis zijn staartje omhoog. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.